انتخاب شایسته معلمان دبستان فروغ دانش به عنوان معلم برتر شهر آمل و استان مازندران

Published on :

قدردانی موسس محترم دبستان جناب آقای مرتضی یزدان نجات از معلمان نمونه دبستان پسرانه فروغ دانش که در سطح شهرستان آمل و استان مازندران به عنوان پرافتخار معلم برتر دست یافتند . *خانم عنایتی معلم برتر پایه چهارم استان مازندران *جناب آقای دکتر شکری معلم برتر پایه ششم شهرستان آمل *جناب آقای امین السادات معلم […]