بازدید از دبستان دین و دانش در روز جهانی نابینایان

Published on :

دانش آموزان دبستان پسرانه فروغ دانش به مناسبت روز جهانی نابینایان از دبستان دین و دانش بازدید کردند . در این بازدید ، دانش آموزان با خط بریل آشنا شدند و از نزدیک مشاهده کردند که با وجود محدودیت هایی که این بچه ها به خاطر نابینایی دارند ولی همچون افراد عادی به تحصیل دانش […]