روز شکفتن احساس ، روز زمزمه و لبخند، روز آشنایی دانش آموزان با کتاب، معلم ، درس و دنیای تازه است. آغاز روییدن کتاب بر ساقه دست هاست.
آفتاب اولین روز مهر طلوع می کند. مهر آن قدر بوی بهار می دهد که در پاییز بودن آن، به یاد نمی آید
مهر فصلِ خشکیدن و زرد شدن و ریختن نیست.
پس از نزدیک به صد روز فاصله، اینک دلنشین ترین آهنگ زندگی ـ زنگ مدرسه ـ به فصل فاصله ها پایان می دهد و خاطره انگیزترین دوران زندگی ، دوباره آغاز می شود.
کودکان به پیاده روهای خزان زده و پوشیده از برگ پائیز، بهارانه ترین لبخندها و بازی های کودکانه را می بخشند.
مهرتان پیروز و مهر ورزی تان همیشگی باد.

به این مطلب چند ستاره می دهید؟
[مجموع آرا: 2 میانگین: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *