بزرگترین همایش آموزش خانواده با سخنرانی استاد “احمد حلت” دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی ومدیرمجله موفقیت با استقبال مثال زدنی اولیای دانش آموزان این مدرسه در مجموعه اریکه آریایی آمل برگزار شد.

موسس مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه فروغ دانش آمل دراین همایش با خیر مقدم به خانواده ها واولیای دانش آموزان این مجتمع گفت، همایش بزرگ آموزش خانواده توسط این مجتمع، یکی از بزرگترین همایش ها در سطح انجمن و اولیا در سطح شهرستان واستان بوده و تشکر می کنم از همه خانواده ها که برای این همایش با حضور پرشکوه شان همراه شدند.
آقای یزدان نجات افزود: به عنوان آموزگار ومدیری که چندین دهه درنظام آموزشی این شهرافتخار حضور داشتم باید به این نکته اشاره کنم که این همدلی وهمراهی خانواده ها نسبت به فعالیت های آموزشی این مدرسه جای قدردانی دارد واین محبت خانواده ها باعث شده تا مدیریت مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه فروغ دانش آمل همه تلاش وهمت خود را به کارگرفته ونتیجه آن باعث شده تا دانش آموزان این مدرسه با نشاط درس میخوانند وازامکانات رفاهی وتجهیزاتی لذت می برند.

استاد “احمد حلت” به عنوان سخنران این همایش بزرگ از اهتمام ودغدغه آقای یزدان نجات مدیروموسس مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه فروغ دانش آمل دربرگزاری این همایش باشکوه وکم نظیر با حضورحداکثری خانواده های دانش آموزان این مدرسه قدردانی کرد وگفت: واقعا حضور پرشور این تعداد خانواده دانش آموزان در پاسخ به دعوت مدیریت مدرسه جالب توجه و نشان دهنده پیوند عمیق وارتباط خوب مدرسه با دانش آموزان وخانواده های آنان است.

وی به تبیین سه ویژگی خاص وطلایی که برای مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه فروغ دانش آمل نتیجه مثبت داده و کاملا مشهود است، اشاره کرد وادامه داد، یکی ازاین موارد ” لطفا- متشکرم” که شاخصه تعلیمی وتربیتی دانش آموزان این مدرسه است، دوم، ” نه نگفتن به هنر و عزت نفس دادن به کارکردن وخلاقیت های دانش آموزان” و سومین مورد مدرسه ای که کاملا شاد است و دانش آموزان هم حال خوب دارند وانرژی هایشان بالااست.
استاد حلت گفت، دانش آموزی درهمه زمینه ها موفق خواهد بود که دارای انرژی مثبت وحال خوب داشته باشد و این نکته مهم وبارز در توجه دادن مدیریت این مدرسه ومعلمان مشهود است.
وی درتوصیه های آموزشی به خانواده ها براین نکته مهم ومحوری تاکید کرد وافزود: دقت کردن به حرف زدن بچه ها،اهمیت قائل شدن والدین به نظرخواهی وپیشنهاد گرفتن ازآنها واینکه الگوشدن هر نوع رفتاروالدین برای بچه ها، پایه های اصلی وعامل موفقیت درسنین بالاتر برای آنها خواهد شد.
دراین مراسم از سوی موسس مجتمع آموزشی غیردولتی پسرانه فروغ دانش آمل از استاد احمد حلت و نیز سه نفر از مشاوران پرتلاش، سخت کوش ودلسوز این مجتمع آموزشی خانم ها ( سامره کیا ، شهرزاد بابایی و زهرا حسینی ) به صورت ویژه تجلیل وقدردانی شد.

به این مطلب چند ستاره می دهید؟
[مجموع آرا: 1 میانگین: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *