کسب رتبه اول شهرستان و استان درلیگ علمی بین المللی پایا

Published on :

کسب رتبه اول کشور درلیگ علمی بین المللی پایا و راهیابی به مرحله کشوری را به خانواده فروغ دانش ، دانش آموزان  عزیز و خانواده های محترمشان تبریک عرض می نماییم. تیم دانش آموزان راه یافته به مرحله کشوری ابوالفضل داودی امیر علی روح اله تبار عرفان جعفرزاده اهورا اقوامی مهدی حسن زاده نتایج بر پایه […]