چکیده
خانواده، وآموزشگاه ماندگارترین یادگیری هاست،چرا که همیشه یادگیری ضمنی ومشاهده ای بیشترین پایداری را دارد. از طرفی، کودکان تیزهوش موضوع مطالعات بسیاری قرار گرفته اند . این مقاله مروری است بر پژوهشهای انجام شده در زمینه‌ی پدیدۀ کمال زدگی در خانواده کودکان تیزهوش.
یکی از ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان تیزهوش، کمالگرایی است که در صورت انحراف تبدیل به کمالزدگی می شود. شواهد پژوهشی موید
آن است کعه والدین و معلمان از کودکانی که به وسیله‌ی متخصصان سنجش، تیزهوش معرفی می شوند انتظار دارند که در همه‌ی زمینه ها عالی عمل کنند. چنین انتظاراتی از تیزهوشان آنها را مستعد کمالزدگی میکند که خود این ویژگی باعث ایجاد آسیب های روان شناختی جبران ناپذیری در آنها می شود بر اساس یافته های پژوهشی این طور به نظر می رسد که انتظارات بالای خانواده از فرزند تیزهوش منجر به استقرار کمالزدگی و به تبع آن عدم موفقیت کودک تیزهوش می شود . نکاتی جهت آموزش نحوه‌ی برخورد خانواده ها با کودکان تیزهوش در متن مقاله مطرح شده است .

دکتر غلامعلی افروز
استاد ممتاز روانشناسی دانشگاه تهران
دکتر مجتبی دلیر
پژوهشگر پسادکتری روانشناسی دانشگاه تهران

مقاله را می توانید از لینک زیر دریافت و مطالعه کنید .

http://forughdanesh.ir/wp-content/uploads/2019/07/20171202144559-9974-88.pdf

به این مطلب چند ستاره می دهید؟
[مجموع آرا: 2 میانگین: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *