کلاس کارگاه ریاضی برای ایجاد خلاقیت و نوآوری و فهم بهتر مسائل ریاضی در دبستان فروغ دانش برگزار شد. امارها نشان داده دانش آموزان خیلی راحت تر و بهتر بعضی از مفاهیم ریاضی را در غالب بازی و کار با وسایل و ابزار بصورت عملی فرا می گیرند. مباحث مطرح شده در کلاس به قرار زیر است:

تاریخ اعداد: اشنایی دانش آموزان با انوع عدد نویسی های میخی، مصری، رومی و … مفاهیمی است که دانش آموزان در این گروه به آن می پردازند.

تور یونان باستان:این گروه به بررسی نظرات دانشمندان یونان باستان می پردازند. ریاضیات آن دوران، چالش ها و سرگذشت دانشمندان یونان باستان از جمله موضوعات مطرح شده در این طرح است.

کسر: مفهوم کسر و اعمال روی کسرها و… به کمک لی لی بازی، چینه، تقسیم بندی باغچه حیاط مدرسه و… مطرح و بررسی شد.

بخش پذیری:دانش آموزان در مبحث کسرهای مساوی و یا هم مخرج کردن کسرها به بخش پذیری اعداد بر همدیگر نیاز دارند به همین علت بخش پذیری با خوراکی های متنوع و استفاده ازظرف در سایزهای مختلف آموزش داده شد.

بازی:هدف اصلی این طرح بررسی چند نمونه بازی با دید ریاضی، تحقیق در موزد انواع بازی ها و غیره است.

بازی های ضرب:

ضرب لمسی: این بازی با هدف بالا بردن دقت و تمرکز دانش آموزان و اشنایی دانش آموزان با شمارنده های یک عدد طرح شده است.

: بازی با سنگ های رنگی

: آموزش جادویی ضرب

بازی کسرهای مساوی:

آموزش کسر با لی لی بازی:

بازی رایانه ای مبحث بخش پذیری:

نسبت و تناسب: دانش آموزان با انتخاب نسبت های مناسب از ۳ رنگ خوراکی توانستند رنگ های متفاوتی را تهیه کنند و بعد از تهیه رنگ های متفاوت درباره علت پر رنگ و کم رنگ شدن رنگ ها به بحث و تبادل پرداختند. دانش آموزان در این گروه با استفاده از روش های مختلفی مثل استفاده از اشکال هندسی، تعداد دانش آموزان به تعداد نیمکت و… مبحث نسبت و تناسب را درک کردند.

آموزش درصد با برگزاری فروشگاه در کلاس:

معما:این گروه به کمک بحث، مطالعه کتاب . جستجو در اینترنت پاسخ چند معما را یافتند و در این حین با یک سری مفهوم ریاضی آشنا شدند.

تقارن: مفهوم تقارن در این گروه به کمک تخته جئوبرد، اشکال مختلف، انیمیشن و اوریگامی بررسی شد. تحقیق درباره کاربرد تقارن در زندگی و ریاضیات نیز در این گروه مطرح شد.

هندسه کاغذ و تا: کار دانش آموزان در این گروه کار با مفاهیم هندسی تنها به کمک کاغذ و تا است. انتظار می رود تجسم فضایی دانش آموزان، قدرت تخیل و تفکر آنها در طول انجام فعالیت های پیش بینی شده افزایش یابد.

محیط: در این گروه دانش آموزان محیط اشکال هندسی موجود در کلاس و حیاط مدرسه را اندازه گیری کردند.

دنیای مثلثی: دانش آموزان در این گروه در زمینه انواع مختلف مثلث ها: مثلث متوازی الاضلاع، مثلث متساوی الساقین، مثلث مختلف الاضلاع ، مثلث قائم الزاویه و مثلث برمودا، طریقه رسم و تفاوت آنها با یکدیگر و روابط ریاضی آنها فعالیت انجام می دهند.

ریاضیات نهفته در داستان آلیس در سرزمین عجائب: دانش آموزان در این گروه نگاه متفاوتی به داستان آلیس در سرزمین عجائب را پیگیری می کنند. منطق حاکم بر داستان، ماجراهای داستان و ریاضی وابسته به آن را بررسی می کنند

تانگرام: موضوع مورد بررسی این طرح مفهوم مساحت در اشکال منتظم و غیر منتظم می باشد. در این گروه دانش آموزان با تانگرام شکل های مختلفی را طراحی کردند و سپس مساحت آنها را اندازه گرفتند.

احجام افلاطونی: این موضوع با هدف بالا بردن قدرت تجسم در دانش آموزان مطرح شده است. ساخت احجام افلاطونی و بررسی کاربرد آن از سرفصل های مطرح در کار این گروه است. در این گروه دانش آموزان با مفاهیمی چون وجه، یال ، راس و … آشنا شدند.

زاویه: دانش آموزان در این گروه به بررسی انواع زاویه ها، نیمساز زاویه ، تثلیث زاویه و کاربرد آنها در ریاضیات و وسایل مختلف در دنیای واقعی می پردازند.

به این مطلب چند ستاره می دهید؟
[مجموع آرا: 1 میانگین: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *