کسب رتبه های برتر در مسابقه‌ی پرسش مهر ریاست محترم جمهور ، توسط دانش آموزان پرتلاش دبستان پسرانه فروغ دانش

آریا امینی : کسب رتبه اول شهرستان آمل در رشته خوشنویسی
آروین رضایی : کسب رتبه دوم شهرستان آمل در رشته خوشنویسی
برسا جعفری یگانه : کسب رتبه سوم شهرستان آمل در رشته نقاشی
سید محمد امامی : کسب رتبه سوم شهرستان آمل در رشته خوشنویسی
فرنود غلام پور : کسب رتبه سوم شهرستان آمل در رشته خوشنویسی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *