به طور کلی هنر در شخصیت همه افراد نقش بازی می‌کند و بنابراین تئا‌تر نیز در کودک‌‌ همان تاثیری را دارد که هر هنر دیگری ممکن است داشته باشد. اگر کودک در معرض آموزش تئا‌تر قرار بگیرد، تاثیرگذاری این هنر در شخصیت او چند برابر می‌شود و اگر به عنوان تماشاگر مخاطب تئا‌تر باشد، اولین نتیجه آن تزکیه روحی برای فرد است که انسان‌ها از گذشته تا به امروز در جستجوی آن هستند و این هنر برای کودکان آرامش را در سنین بزرگسالی‌ به همراه دارد. در واقع آرامش روحی در سنین بالا ارمغان تئا‌تر برای افرادی است که از کودکی به تماشای آن نشسته‌اند زیرا تئا‌تر به انسان‌ها قدرت تذهیب، تعمق و اندیشه می‌دهد.

در همین راستا دبستان فروغ دانش از ابتدای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ با تشکیل انجمن تئاتر چندین تئاتر صحنه ای و عروسکی در صبحگاه مدرسه با مشارکت خود دانش آموزان اجرا کرد و از بین همین دانش آموزان, افراد مستعد شناسایی شدند و در گروه تئاتر جشنواره دانش آموزی طی جلساتی با حضور خانم محمدی تمرین کردند و با شایستگی های زیاد رتبه دوم را کسب کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *