برگ زرینی دیگر بر افتخارات دبستان پسرانه فروغ دانش

کسب رتبه اول سرود همگانی در استان مازندران
و راه یابی به مرحله‌ی کشوری
را به اولیای گرامی، همکاران محترم و دانش آموزان عزیز تبریک می گوییم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *