از بچه ها خواسته شد که درباره کامپیوترهای آینده نقاشی بکشند، نتایج شگفت انگیز را مشاهده کنید.
در قالب یک تمرین کلاسی پس از مشاهده یک ویدئو تاریخی کوتاه از روند تکامل ماشین های محاسباتی تا امروز، از بچه ها خواسته شد تا پیش بینی های خود را از آینده کآمپیوترها ترسیم کنند.
جالب اینجاست که همه این تصورات، بخصوص، تصاویر هولوگرافیک، ارتباطات بیونیک و فهم انسانی از مشهورترین عناوین پژوهشی در موسسات پژوهشی و شرکتهای کامپیوتری و هوش مصنوعی معتبر دنیاست.
چنین درک همه جانبه و کاملی از کجا نشات گرفته است؟

به این مطلب چند ستاره می دهید؟
[مجموع آرا: 1 میانگین: 5]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *