خود مراقبتی

نوجوان شما باید بفهمد که خودش باید مراقب خودش باشد نه اینکه هر کاری و هر عملی را دوست داشت بدون توجه به عواقبش انجام دهد.

: افکار تجسمی

فرزند خودتان را تشویق کنید تا رویاهای واقع بینانه خود را دنبال و هدفهای بلند مدتی برای خود تعیین کنند.

: عزت نفس سالم

به آنها یادآور شوید و این را تأیید کنید که آنها شایستگی موفقیت را دارند و استحقاق این که احترام آمیز با آنها برخورد شود.

: تشنهٔ چالش بودن

افق دید آنها را توسعه دهید و به آنها کمک کنید هدف هایی را انتخاب کنند که توانایی بالقوه آنها را بالا میبرد.

: تشویق پایدار

 سعی نکنید بیش از حد از آن ها حمایت کنید. به آنها نشان دهید که چگونه اضطراب و ترس خطر کردن را از خود دور سازند.

: انرژی بی پایان

آنها را تشویق کنید (غر نزنند) تناسب اندام خود را حفظ کنند؛ غذای سالم بخورند، استراحت کافی داشته باشند.

:سازماندهی نظام دار

به آنها کمک کنید برنامه های منظم، روش ها و شیوه های قابل اعتمادی برای خود تدوین و تنظیم نمایند.

:برنامه ریزی دقیق و موشکافانه

به آنها نشان دهید چگونه خلاصه برنامه، راهبردها و برنامه های قدم به قدم برای خود تهیه کنند.

:تصمیم گیری قاطعانه

 به آن ها نشان دهید که چگونه از شیوه های تصمیم گیری استفاده کرده و نقشه های محتملی برای خود بکشند.

: خود – بخشایشی صمیمانه

با رفتار خود – تنبیهی آنها مبارزه کنید و آنها را تشویق کنید از اشتباهات خود پند گرفته و به جلو حرکت کنند.

:  از موفقیت خود لذت ببرند

آنها را تشویق کنید نور و تابش خود را زیر بوته پنهان نسازند. به آنها کمک کنید هرگونه موفقیتی، حتی کوچک آن را، جشن بگیرند.

http://mehcom.com باز نشر

به این مطلب چند ستاره می دهید؟
[مجموع آرا: 0 میانگین: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *