دهم تا دوازدهم بهمن ، دبستان پسرانه فروغ دانش میزبان برنامه ای با عنوان الگوهای مدیریت دانش در آموزش است، سخنران و اجرا کننده اصلی این همایش کارگاهی پروفسور بهرنگی است. پروفسور محمدرضا بهرنگی رییس انجمن مدیریت آموزشی ایران است و همچنین عضو شورای عالی آموزش و پرورش ایران از سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ نیز بوده است. ایشان در سال ۲۰۱۸ موفق به دریافت جایزه آلبرت نلسون مارکویز برای یک عمر تلاش و پژوهش در حوره مدیریت آموزش و رهبری آموزشی شده است. ایشان استاد تمام دانشگاه خوارزمی است و چندین دوره به عنوان استاد نمونه و پژوهنده برتر انتخاب شده است. ایشان همچنان برگزیره یونسکو برای جایزه ترویج دانش یونسکو- ژاپن نیز شده است و در حال حاضر عضو هیات مدیره سازمان جهانی آموزش علوم و تکنولوزی نیز می باشند. فصلنامه رهیافتی نو در آموزش و همچنان  فصلنامه مدیریت آموزشی سازمانی نیز تحت نظر ایشان به طبع می رسد

هر ساله الگوها و شیوه های نوین تدریس برای جهت دهی به نوع آموزش و در کنار آن یادگیری بهتر و راحت تر دانش آموزان مطرح می شوند.از جمله کشورهای پیشرو در این زمینه کشور فنلاند است که با شیوه هایی نوین و متفاوت نسبت به اکثر کشورها در زمینه ی آموزش و پرورش فعالیت می نماید. امید است با برگزاری همایش های علمی- آموزشی، به نحو کاربردی، معلمان گرامی که به عنوان رکن اصلی آموزش و پرورش در ارتباط مستقیم با دانش آموزان هستند، با الگوهای نوین تدریس و کاربرد آن در کلاس درس آشنا شوند و این الگوها را در کلاس درس اجرا نمایند؛ این قدمی بسیار ارزشمند در راستای پیشرفت دانش آموز، پیشرفت جامعه و در نهایت پیشرفت کشور است. این مهم محقق نمی شود مگر با توجه مدیران آموزشی و حمایت همه جانبه ی آنان از معلمان برای استفاده از الگوهای نوین تدریس؛ چرا که یکی از دلایل اصلی معلمان برای تغییر شیوه ی تدریس عدم حمایت مدیریت مدرسه و در کنار آن اتکاء به شیوه ی سنتی معلم محور و توجه بیش از حد به نمره به عنوان ملاک یادگیری دانش آموزان است.

 بر آشنایی معلمان با شیوه های نوین تدریس، کاربرد عملی این الگوها در کلاس درس و گذر از شیوه های سنتی تدریس است. محوریت این همایش بر پایه ی الگوی مدیریت آموزش علوم است که به یادگیری فعال دانش آموز در کلاس درس تأکید فراوان دارد. از کتاب الگوهای تدریس ۲۰۱۵ به عنوان مرجع استفاده خواهد شد. محتوای همایش شامل الگوی مدیریت آموزش با توجه به تغییرات جدید آن و تطبیق با معلمان ابتدایی خواهد بود. معرفی استفاده از الگوهای دیگر در ۴ خانواده اجتماعی، شناختی، فردی و رفتاری، تهیه سناریوی تدریس برای کاربرد الگوی مدیریت آموزش، با تأکید بر افزایش فرا شناخت، داربست عقلی، نظریه طرحوارۀ ذهنی و نقشه سمانتیکی یا معنایی خواهد بود. جلسات از ساعت ۸ تا ۵ یا ۶ بعد از ظهر و روز جمعه تا ساعت ۱۲ می باشد. روز جمعه ساعت ۱۰ارزشیابی به عمل خواهد آمد تا براساس آن تعیین شود چه اشخاصی می توانند در برنامه دراز مدت یکساله عضو کمیته تحقیق شوند. چون دوره جدید انجمن مدیریت آموزشی در حال ایجاد است بنابراین گواهینامه پایان دوره از سوی اینجانب (با عنوان رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران و ریاست منطقه ای سازمان جهانی آموزش علوم تکنولوژی در کشورهای خلیج فارس و مقام مورد نظر _(ریاست آموزش و پرورش جناب آقای مرز بند) امضا و مهر خواهد شد. معلمان هر پایه با هم کار گروهی خواهند داشت و لازم است کتاب درسی را همراه داشته باشند.

 

 برای آشنایی بیشتر و ثبت نام در همایش می توانید به سایت رسمی همایش مراجعه نمایید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *