همایش آموزش خانواده با حضور مشاور و روانشناس برجسته ی کشور ، سرکار خانم سیما فردوسی ، روز شنبه ۸ اسفند ۹۴ در سالن آمفی تئاتر شهید رجایی برگزار گردید.

از همه ی خانواده های شرکت کننده و مدعوین محترم بخاطر حضور چشمگیر در این همایش تشکر و قدردانی می نماییم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *