مراسم گرامیداشت روز هوای پاک با کارشناس محترم سازمان مدیریت پسماند شهرستان آمل ( سرکار خانم شیرازی) برگزار گردید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *