به گزارش گروه خبری هیئت قرآن و عترت دبستان,  به منظور آشنایی دانش آموزان با شعائر دینی, مذهبی  مراسم  اربعین حسینی برپا شد که در آن دانش آموزان به اجرای شبیه خوانی(تعزیه)  پرداختند که  مورد استقبال بی نظیر دانش آموزان دیگر , معلمان و کارکنان مدرسه قرار گرفت. شایسته هست از طرف مدیریت و کارکنان دبستان مراتب تشکرمان را از فعالیت هنرمندانه ی دانش آموزان عزیز مانی نجف پور , رادین فانی , شایان محمد نسب , ابوالفضل علیجان زاده , حسین مهدوی , رضا اکبرشاه  و همچنین خانم یحیی زاده  ابراز داریم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *