شعار بهداشت روان :الا بذکر الله تطمئن القلوب “پیش به سوی سرمایه گذاری در بهداشت روانی دانش آموزان”

قلمرو دین و آموزه های آن تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر را در بر می گیرد که مهم ترین آن توجه به بهداشت جسمانی و روانی است. در مکتب حیات بخش اسلام، هیچ انسانی حق ندارد با انجام کارهای زیان آور و ترک امور مفید به سلامت جسم و روان خود آسیب وارد کند. قرآن کریم در این زمینه می فرماید:  لاتلقوا بایدیکم الی التّهلکه ( با دستان خود، خویشتن را به هلاکت نیندازید). نظر به این که مسئله سلامتی هم برای فرد و هم برای جامعه از اهمّ موضوعات بوده و از سوی دیگر دغدغه بیماری های فردی و اجتماعی تمام جوامع را تهدید می کند، لذا همیشه بشر به دنبال کشف علل و عوامل پیدایش بیماری و دست یابی به سلامت جسم و روان بوده است. بنابراین پیشوایان معصوم(ع) در سیره رفتاری و عملی خود مسلمانان را به رعایت و حفظ بهداشت جسم و روان سفارش نموده اند و به منظور حفظ سلامتی راهبردهایی را پیشنهاد نموده اند که در این نوشتار به بیان اهمّ آن ها خواهیم پرداخت. امید است که مورد توجه و عنایت شما قرار گیرد.

ارتباط و تعامل با دیگران:

درباره اهمیّت ارتباط و نقش پیامدهای آن در سلامت و آرامش روان همین بس که امام صادق(ع) ارتباط و تعامل با دیگران را تأمین کننده سلامت و عافیت تمام امور انسانی معرفی کرده است. بنابراین داشتن روابط عاطفی با دیگران در سلامت روانی افراد نقش بسزایی دارد و خداوند حکمت و رمز روابط محبت آمیز با بندگان را در ابراز تعاطف و مهر ورزیدن بیان نموده است.

حمایت اجتماعی:

یکی از مؤلّفه های برخورداری از حمایت خویشاوندان رعایت صله رحم است. در اندیشه دینی ما مسلمانان، حفظ توسعه و تعمیق روابط فامیلی از چنان اهمیّتی برخوردار است که پیامبر اسلام(ص) آن را جزو دین دانسته و هدف از رسالت خویش را پس از بندگی خداوند و شکستن بت ها صله رحم معرفی کرده است.

تفریحات سالم:

از دیگر آموزه های مهم و اساسی در بهداشت و سلامت روحی و روانی، تفریحات سالم است. اصولاً یکی از علل فرسودگی زودرس جسمانی و روانی افراد استفاده نکردن از تفریحات سالم است، زیرا پیامد فعالیّت و کار مداوم، وارد آمدن فشار جسمی و روحی بر فرد است و باید در کنار کار و تلاش روزمره تقویت کننده هایی باشد که به فرد روحیه دهد و به او آرامش بخشد. این امور که آن ها را تفریحات سالم می نامیم، دامنه گسترده ای دارد که شامل مزاح و شوخی، ورزش، مسافرت و… می باشد.

امیدواری:

یکی از فرایندهای مهم و کارآمد در تربیت صحیح انسان امیدواری است. امید در سلامت روانی انسان نقش مهمی بر عهده دارد و به زندگی معنا و مفهوم می بخشد و هنگام هجوم مشکلات، ناملایمات و اندوه ها از فروپاشی روانی انسان جلوگیری می کند و مانع چیره شدن یأس و دلسردی بر انسان می گردد.

دعا و نیایش:

یکی از روان شناسان می گوید: امروزه یکی از علوم، یعنی روان پزشکی همان چیزهایی را تعلیم می دهد که پیامبران تعلیم می دادند، زیرا روان پزشکان دریافته اند که دعا، نماز و داشتن یک ایمان محکم به دین, نگرانی و  تشویش و ترس را که موجب بیش تر ناراحتی هاست، برطرف می کند.
عملکرد دبستان در هفته بهداشت روان

۱- دعوت از کارشناس مسائل مذهبی جناب آقای حامدی با موضوع بهداشت روان از منظر آموزه های دینی

۲-نشست و تبادل نظر دوستانه مشاور مدرسه  و دانش آموزان در ساعت تفریح

۳- ساخت و پرواز بادبادک ها در حیاط مدرسه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *