امروز مدرسه میزبان خانم دکتر صالحی ، روانشناس بالینی و مشاور برجسته‌ی استان و کارشناس صدا و سیما بود

خانم دکتر صالحی در چند نوبت در سالن همایش دبستان برای دانش آموزان و اولیا درباره توانمندسازی کودکان سخنرانی کردند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *