صبح روز ششم بهمن ماه، منافقین به مراکز حساس نظامی و تصمیم گیری نظیر سپاه، کمیته انقلاب اسلامی ( نیروی انتظامی فعلی)، ژاندارمری، فرمانداری، بخشداری و بنیاد شهید حمله کردند و این مراکز را تا روشن شدن صبح و آغاز بکار ادارات به تصرف خود در آوردند. از همان ابتدای صبح وقتی ملت شجاع و انقلابی آمل و روستاهای اطراف از قضیه مطلع شدند، از خانه ها بیرون آمدند و نبرد مسلحانه و غیر مسلحانۀ خود را با یاغیان و گرگ صفتان منافق شروع کردند و با ساخت سنگرهای بیشمار، شهر آمل را برای همیشه به نام شهر«هزارسنگر»در قاموس انقلاب اسلامی ایران ثبت کردند. همۀ شهر حالت تعطیلی و وضعیت نظامی به خود گرفته بود. این نامردمان به هرکسی که در شهر می دیدند، تیراندازی می کردند. درگیری تا غروب همان روز ادامه داشت و نیروهای مردمی یکی پس از دیگری مراکز حساس شهر را که به تصرف منافقین درآمده بود، پس گرفتند و شهر در کنترل کامل ملت قرار گرفت. حماسه اسلامی ششم بهمن‌ماه آمل یکی از حماسه‌های ماندگاری است که در آن از همه اقشار مردم و حتی دانش‌آموزان بودند. شهیدان طاهره هاشمی و سقا علیزاده دو شهید دانش‌آموز در این روز تقدیم اسلام شدند.  شکست عظیم منافقین و درس بزرگی که به آن ها داده شد، برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم جاودانه گردید. در همین راستا به منظور بزرگداشت یاد و خاطره شهدای ششم بهمن سال ۱۳۶۰ آمل، زنگ حماسه و رشادت امروز در دبستان فروغ دانش نواخته شد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *