اجرای جنگ شادی و مسابقه های شاد توسط گروه شایان فر با حضور پررنگ دانش آموزان ، روز بسیار شاد و خاطره انگیزی را برای بچه ها در روز جهانی کودک فراهم آورد .
گوشه ای از این مراسم شاد را در این پست می بینیم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *