هشتم آبان به نام روز جهانی قلب نام گذاری شده است تا هر چه بیشتر مراقب این عضو حیاتی باشیم .

در مراسم آغازین ، پس از معرفی این روز به دانش آموزان توسط یکی از دانش آموزان ، مربی بهداشت در مورد راه های مراقبت از قلب و داشتن قلب سالم برای بچه ها سخنرانی کردند . سپس گروهی از دانش آموزان با پلاکاردهایی که تصاویر غذاهای مناسب برای قلب و مضر برای آن برروی آن منقش بود به بالای سکو آمدند و دانش آموزان با صدای بلند مضر یا مفید بودن آن را اعلام می کردند . در پایان مسابقه ای مهیج و شاد برگزار شد . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *