رابطه پدر و پسر می تواند پیچیده باشد, پدران و پسران با علائق متفاوت و گسترده ممکن است در ارتباطشان دچار مشکلاتی شوند. چقدر خوب است در همین سنین پایین برای بهبود و اثربخشی رابطه ی بین پدر و پسر از راه هایی چون بازی , مسابقه و … بهره گرفت. در همین راستا به منظور تقویت ارتباط پدران و پسران مدرسه در نظر گرفت یک دوره مسابقه فوتبال بین پدران و پسران برگزار نماید که با استقبال بسیار خوب از طرف والدین فهیم و دانش آموزان عزیز مواجه شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *