بدون شک می توان ادعا داشت مراسم آغازین دبستان فروغ دانش پسر یکی از شادترین و متنوع ترین برنامه ها ی  مدرسه  در طول سال تحصیلی بوده است. در پی برگزاری این مراسمات در صبحگاه با مشارکت و حضور دانش آموزان مستعد و توانمند و راهنمایی های خانم فاطمه یحیی زاده  توانستیم در اولین جشنواره مراسم آغازین در بین مدارس ابتدایی شهرستان آمل رتبه اول را کسب نماییم. ضمن تشکر از همکاری تمامی دانش آموزان و همکار ان گرامی این موفقیت را تبریک عرض نموده و آرزومند موفقیت های روزافزون هستیم.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *