کسب رتبه ی اول سرود را در سطح آموزشگاههای شهرستان آمل و راهیابی به مسابقات استانی را به دانش آموزان عزیز ، والدین و همکاران ارجمند تبریک می گوییم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *