در یک صبح زمستانی همراه با نشستی گرم و پرشور دانش آموزان نخبه سه سال اخیر دبستان غیر دولتی فروغ دانش با دانش آموزان فعلی این مدرسه دیدار و گفتگو داشتند. که در این گردهمایی صمیمی معلمان و خانواده های محترم نیز حضور داشتند و از تجربیات یکدیگر در زمینه قبولی آزمون نمونه و تیزهوشان بهره مند گشتند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *