: عدد نویسی

در این گروه دانش آموزان برای یادگیری و خبره شدن در مبحث عدد نویسی بازی های مختلفی را انجام دادند. بازی ها سبب می شوند فراگیرنده درک کند که دنیای دانش مهم و هیجان انگیز و لذت بخش است.

:(بازی هیجان انگیز عددنویسی(بازی توپ و دروازه, بازی حلقه و لیوان های گسترده نویسی

 

:آموزش مفهوم اعداد صحیح ، اعداد علامت دار

تقویت حس لامسه در کنار دیگر حس ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در کارگاه ریاضی برای آموزش مفاهیمی چون اعداد صحیح, دانش آموزان به طور مستقیم با لمس و اندازه گیری دمای آب جوش(دمای بالای صفر) و یخ های رنگی (دمای زیر صفر) مفهوم اعداد صحیح را درک نموده و فرا گرفتند.

:اندازه گیری دمای زیر صفر و بالای صفر با دماسنج

 

:نمایش و مرتب سازی کارت ها

:آموزش اعداد مرکب

از آنجایی که اثر یادگیری با آموزش عملی رابطه ای تنگاتنگ دارد در کارگاه ریاضی بر آن شدیم تا مفهوم اعداد مرکب را به صورت عملی با ابزاری چون متر و ترازو به دانش آموزان آموزش دهیم. به همین جهت فضای شاد و دوستانه ای در کلاس ایجاد شد.در ادامه دانش آموزان در گروه های سه نفره به اندازه گیری قد و وزن پرداختند و محاسبات و انتقالات لازم را انجام دادند این کار نتایج بسیار خوبی در پی داشت.

ترازو (کیلوگرم و گرم ) و متر (متر و سانتی متر و میلیمتر) و اعداد مرکب

:مضرب

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *