عدد نویسی

در این گروه دانش آموزان برای یادگیری و خبره شدن در مبحث عدد نویسی بازی های مختلفی را انجام دادند. بازی ها سبب می شوند فراگیرنده درک کند که دنیای دانش مهم و هیجان انگیز و لذت بخش است.

(بازی هیجان انگیز عددنویسی(بازی توپ و دروازه, بازی حلقه و لیوان های گسترده نویسی

آموزش مفهوم اعداد صحیح ، اعداد علامت دار

تقویت حس لامسه در کنار دیگر حس ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در کارگاه ریاضی برای آموزش مفاهیمی چون اعداد صحیح, دانش آموزان به طور مستقیم با لمس و اندازه گیری دمای آب جوش(دمای بالای صفر) و یخ های رنگی (دمای زیر صفر) مفهوم اعداد صحیح را درک نموده و فرا گرفتند.

اندازه گیری دمای زیر صفر و بالای صفر با دماسنج

نمایش و مرتب سازی کارت ها

آموزش اعداد مرکب

از آنجایی که اثر یادگیری با آموزش عملی رابطه ای تنگاتنگ دارد در کارگاه ریاضی بر آن شدیم تا مفهوم اعداد مرکب را به صورت عملی با ابزاری چون متر و ترازو به دانش آموزان آموزش دهیم. به همین جهت فضای شاد و دوستانه ای در کلاس ایجاد شد.در ادامه دانش آموزان در گروه های سه نفره به اندازه گیری قد و وزن پرداختند و محاسبات و انتقالات لازم را انجام دادند این کار نتایج بسیار خوبی در پی داشت.

ترازو (کیلوگرم و گرم ) و متر (متر و سانتی متر و میلیمتر) و اعداد مرکب

سفر به سرزمین کسر: مفهوم کسر , معکوس کسر و اعمال روی کسرها به کمک تلق، گردنبند کسر، مهره های سفید, ریسه کسر و بگرد و پیدا کن و محور مطرح و بررسی شد.

ریسه کسر:

بگرد و پیدا کن:

معکوس کسر با مهره های سفید:

محور:

گردنبند کسر:

روی حلقه های رنگی کسرهای مختلفی نوشته شد و دانش آموزان در این گزوه حلقه های رنگی را طوری داخل ربان چیدند که کسرها از کوچک به بزرگ و یا بالعکس مرتب شوند.

تلق و مقوا:

کسر و ضرب مساحتی روی سفره:

مضرب: در این گروه دانش آموزان مضرب عددهای مختلف و در پایان مضرب های مشترک را با استفاده از جدول را پیدا کردند.

سفر به سرزمین اعشار:

آموزش مفهوم تناسب:

آموزش مفهوم تقارن مرکزی:

در این گروه دانش آموزان از تلق برای نشان دادن تقارن مرکزی استفاده کردند به این صورت که تصویر اشکال هندسی را با استفاده از ماژیک بر روی تلق کشیدند سپس نوک مداد را روی نقطه مرکزی قرار دادند و تلق را نیم دور چرخاندند و به این ترتیب مفهوم تقارن مرکزی را درک کردند .

آموزش نسبت با منچ:

آموزش مفهوم تقارن:

در این گروه دانش آموزان با چسباندن برگ های مختلف درختان روی کاغذ آچار و دوربری و تا کردن آن, با استفاده از اوریگامی , نقاشی و تا کردن اشکال هندسی مفهوم تقارن محوری را درک کردند.

آموزش چندضلعی ها:

در این گروه دانش آموزان چندضلعی های مختلف از قبیل مربع , مستطیل, لوزی , متوازی الاضلاع , مثلث و ذوزنقه را روی مقوا رسم کردند و با قیچی برش زدند و سپس , خصوصیات هر چند ضلعی از قبیل تعداد خط های تقارن , داشتن تقارن مرکزی , مجموع زوایا, تعداد زاویه راست, موازی و برابر بودن ضلع ها و .. به صورت عملی بررسی کردند.

آموزش مفهوم زاویه :
در این گروه تصویر کره ی زمین برای هر دانش آموز چاپ می شود و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد سپس کارت هایی که از قبل تهیه شده بود و روی آن زاویه های مختلف نوشته شده بود را به طور تصادفی بین دانش آموزان توزیع می شود و هر دانش آموز باید با توجه به زاویه ای که روی کارت ثبت شده است زاویه مورد نظر را روی کره ی زمین رسم کند و در پایان دانش آموزی که توانست یک دور کامل کره ی زمین را دور بزند برنده این مسابقه است.

آموزش مفهوم حجم:

آموزش مفهوم محور مختصات:

در این گروه دانش آموزان با استفاده از نقشه مختصات تمامی شهرها را پیدا کردند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *