اردوی علمی دانش آموزان پایه چهارم

دانش آموزان پایه چهارم در قالب اردوی علمی از کارخانه رافانو (تولید کننده سس ) و کارخانه حلواشکری باز ، واقع در شهرک صنعتی امام زاده عبداله بازدید کردند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *