دانش آموزان پایه ششم کلاس های زرین کوب و وفا در قالب یک اردوی علمی از مرکز اموزش علوم و مهارت های آزمایشگاهی پارس ازمایان دیدن کردند در این اردوی علمی کارشناسان این مرکز مطالب تدریس شده‌ی کتاب علوم تجربی را به صورت آزمایشگاهی و بصری به دانش آموزان نشان دادند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *