به گزارش خبرگزاری دبستان فروغ دانش، دانش آموزان این آموزشگاه به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش از مرکز انستیتو پاستور ایران پژوهشکده شمال کشور  که در آمل واقع است، بازدید کردند.

 پژوهشکده پاستور در ۶ محور فعالیت دارد این محورها شامل پژوهش، تولید، ارائه خدمات تشخیصی تخصصی، آموزش، مرکز رشد زیست فناوری و رایانش زیستی هستند.

راه‌اندازی این مرکز در شمال کشور به منظور فعالیت در زمینه‌های علمی، پژوهشی، زیست‌فناوری و بخش‌های مختلف دیگر ورود یافته که تاکنون به موفقیت‌های مهمی در عرصه‌های علمی و پژوهشی دست یافته است. شایسته است مراتب سپاس و قدردانی دبستان فروغ دانش پسر شعبه ۲ را از حسن همکاری خالصانه و زحمات بی شائبه آقای دکتر محسن آسوری و همکاران محترم ایشان را در بازدید علمی دانش آموزان اعلام داریم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *