دانش آموزان دبستان فروغ دانش از مدرسه طبیعت بازدید کردند. هدف از این بازدید این بود که دانش‌آموزان از حصار خانه‌ها خارج شده و مهمان طبیعت باشند. از درخت بالا بروند، زمین بخورند و دوباره بلند شوند با حیوانات از نزدیک ارتباط برقرار کنند و طبیعت را از نزدیک تجربه کنند. در این گردش ابتدا دانش‌آموزان با قوانین مدرسه طبیعت آشنا شدند و بعد از آن فعالیت‌هایی نظیر آب‌بازی، گل‌بازی، عبور از پل طنابی و تارعنکبوتی ,خشک‌شدن طبیعی گل، چاله‌کندن برای استخر، لمس حیوانات مانند خرگوش، سگ و … لذت بردند. گردش در مدرسه طبیعت به دانش آموزان یاد داد که مستقل باشند تا بتوانند مشکلات را متکی به خود حل کنند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *