بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان کالا یا کالای قابل استفاده دیگر است. ساخت کاغذ تازه از کاغذهای باطله می‌تواند نتیجه بازیافت باشد. بازیافت زباله‌ها سه فایده مهم برای محیط زیست دارد. ما به کمک بازیافت زباله در مصرف منابع طبیعی صرفه‌جویی کرده‌ایم زیرا به جای استفاده از مواد خام برای تولید محصولات نو، از مواد بازیافتی استفاده می‌کنیم. یکی دیگر از فواید بازیافت، صرفه‌جویی در مصرف انرژی است. البته برای بازیافت مواد زاید هم نیاز به مقداری انرژی است اما انرژی لازم برای بازیافت زباله خیلی کمتر از انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات جدید از مواد خام است. سومین فایده بازیافت نیاز به فضای کمتر برای دفن زباله هاست. در همین راستا دبستان فروغ دانش صبح امروز جهت آشنایی دانش آموزان با روش‌های طرح تفکیک زباله خشک از تر از  مرکز آموزش اوریگامی و ایستگاه بازیافت زباله خشک این شهرستان دیدن کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *