دانش آموزان دبستان فروغ دانش امروز ۹۶/۱۰/۵  میهمان شرکت صنایع غذایی آمل کلوچه بودند. شاد و پر انرژی ، ساعاتی را در محیط دوستانه شرکت

صنایع غذایی آمل کلوچه به یادگیری و بازدید گذراندند. با هم ببینیم :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *