شایسته است از زحمات ارزشمند موسس محترم دبستان غیر دولتی فروغ دانش پسر ، جناب آقای مرتضی یزدان نجات که هماره در امر آموزش و پرورش حضور مستمر و تاثیرگزار داشته اند تشکر نمائیم ؛ در همین راستا برگ زرین دیگری به افتخاراتشان افزون گشت و از سوی استاندار محترم و مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران بعنوان خیر مدرسه ساز معرفی شدند که  از ایشان تقدیر و تجلیل بعمل آمد.

این موفقیت و افتخار را خدمت ایشان و خانواده بزرگ فروغ دانش تبریک عرض نموده ، و از درگاه خداوند متعال صحت و سلامتی ایشان را خواستاریم  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *