درخشش دانش آموزان فروغ دانش پسر و راهیابی شش نفر  به المپیاد ریاضی کشوری را به خانواده ی بزرگ فروغ دانش تبریک عرض می نماییم و از خداوند منان خواستار موفقیت های روزافزون برای دانش آموزان عزیزمان هستیم

اسامی راه یافتگان:

 :پایه چهارم

امیررضا اکبری

سبحان مسعودزاده

طاها باغبان

:پایه پنجم

فرزام یوسفی

دانیال حاجی کمانگرکلایی

:پایه ششم

امیررضا دلارام

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *