آتش نشانان خادمان همیشه آماده در حوزه آتشنشانی, آن ایثارگرانی هستند که ایمنی ، امنیت و آرامش جامعه امروزی مدیون زحمات بی منت آن هاست. آتش‌ نشانان چه در میان شعله‌های آتش و چه در میان سایر رویدادها از جمله غریق نجات، تصادفات و حوادث خانگی با سرعت عمل و دقت و با  قبول صدمات جانی متعدد تلاش دارند تا به کالبد شهر و انسان‌ها جانی تازه بخشند . رشادت های آتش نشانان داستان های فراوانی دارد که خط بسیاری از این داستان ها را ایثار و از خودگذشتگی تشکیل می دهد. ۳۰ دی ماه سال گذشته هم یکی از این داستان های قهرمانانه رقم خورد و زمانی که ساختمان پلاسکوی تهران در آتش می سوخت, نیروهای آتش نشانی دل به آتش زدند تا جان مردمی که برای حفظ مالشان اصرار به ورود به ساختمان گداخته را داشتند نجات دهند که با ریزش ناگهانی ساختمان ۱۶ نفر از نیروهای آتش نشانی زیر آوار ماندند و شهید شدند. به بهانه بزرگداشت این روز و بالا بردن سطح مهارت های مورد نیاز دانش آموزان در مواجهه با شرایط اضطراری دبستان فروغ دانش از چند تن از آتش نشانان گرانقدر( سرکار خانم قدیری, سرکارخانم خورشید سوار و جناب آقای نائیجی) دعوت بعمل آورد. در این برنامه  سرکار خانم قدیری توصیه هایی را به دانش آموزان در خصوص رعایت نکات ایمنی برای مقابله با آتش سوزی ارائه دادند. گفتنی است که فرهنگ سازی و ترویج نقش ایمنی از مهم ترین اهداف آتش نشانی است زیرا ترویج این فرهنگ نقش شایانی در پیشگیری از حوادث ایفا می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *