سومین نشست تخصصی آموزش خانواده با سخنرانی خانم حسینی کارشناس و مشاور مدرسه با موضوع : راهکارهای عملی افزایش تمرکز و توجه در دانش آموزان در سالن پرورشی برگزار گردید.

در این جلسه که جمع کثیری از والدین حضور داشتند، پس از صحبتی کوتاه در خصوص تفاوت‌های فردی در رابطه با تمرکز و توجه در دانش آموزان و همچنین مبانی تاریخچه ی حواس مختلف دانش آموز مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن انواع بازی‌ها و راهکارهای عملی به والدین آموزش داده شد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *