امروز برای کلاس اولی ها یک روز خاص بود . جشن انس با قرآن که با همراهی والدین عزیز هر چه باشکوهتر برگزار شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *