برگزاری جشنواره غذا با طعم مهربانی با هدف کمک به نیازمندان با حضور پرشور والدین و دانش آموزان در کنار معلمان دبستان فروغ دانش به خوبی برگزار شد. جناب آقای ساداتی مدیریت محترم دبستان فروغ دانش در خصوص برپایی این جشنواره افزودند: استقبال دانش آموزان و والدین در این طرح بسیار چشمگیر بوده, در کنار کمک به نیازمندان, دانش آموزان توانستند با دنیای کسب و کار نیز تا حدودی آشنایی پیدا کنند, این جشنواره می تواند خلاقیت کسب درآمد را در دانش آموزان تقویت نماید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *