در ماه مهربان مهر, نوع دوستان دبستان فروغ دانش با حضور جناب آقای لطفی معاونت محترم آموزش ابتدایی و جناب آقای شعبانی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی جشن عاطفه ها برگزار کردند.

هدف از برگزاری این جشن تامین مایحتاج , پوشاک و نوشت افزار تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند بوده است.

برگزاری این جشن باعث می شود دانش آموزان به صورت عملی با احسان و نیکوکاری آشنا و در کنار تحصیل و آموزش با این کار نیک و خیر بزرگ بشوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *