آلبوم تصویری مرحله دوم انتخابات 

برگزاری اولین جلسه ی رسمی اعضای انجمن اولیا و مربیان

معرفی اعضای انجمن

۱-آقای شهرام کلوانی(نایب رئیس)     ۲- خانم سپیده نصیری           ۳- آقای حسن جعفرزاده( رئیس)

۴-آقای رضوان طریقی                       ۵ – خانم پونه میران                   ۶-اقای منصور اصغری

۷-آقای مجید فانی               ۸- آقای حسین یوسف زاده       ۹- آقای سید محمد حسن روشنایی

۱۰-آقای یحیی ابراهیمی     ۱۱- آقای علیرضا قاسمی       ۱۲- آقای سید علی جوادی(منشی و رابط)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *