دانش آموزان پایه پنجم دبستان پسرانه فروغ دانش در قالب یک اردوی علمی از مزرعه اکسین آمل دیدن کردند

دانش آموزان در این اردو فعالیت مختلفی از قبیل ورزشی ، هنری ، علم و فن آوری و تاریخی را تجربه کردند .
یکی از هیجان انگیزترین فعالیت های این اردو اشنایی با مراحل مختلف تهیه نان و تهیه آن به صورت گروهی توسط دانش آموزان بود .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *