برنامه ی سوم رادیو نوجوان دبستان فروغ دانش با هنرمندی معاون پرورشی محبوب مدرسه, خانم فاطمه یحیی زاده, سینا قاسمی , رافع حسینی, فرنود غلامپور و رادین فانی تقدیم  حضور شنوندگان عزیز شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *