به منظور بهره گیری از توانمندی و مهارت های دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه, در دبستان غیر دولتی فروغ دانش  روزنامه مدرسه ای فعالیت دوباره خود را آغاز کرد. از شروع اعلام فراخوان, تعداد بسیار زیادی از دانش آموزان علاقمند به حیطه خبر و روزنامه نگاری نام نویسی نمودند و مطالب بسیار ارزنده و البته بیشتر از چاپ مرحله اول به دفتر روزنامه تحویل دادند که جای بسی افتخار و مباهات دارد. در طی جلساتی که خود دانش آموزان برگزار کننده آن بودند به راهنمایی سرکار خانم محمدی و جناب آقای دکتر یزدان نجات مشخص شد که در این شماره چه مطالبی به چاپ برسد. ذوق و شوق بچه ها در چاپ اولین شماره بسیار جالب و دیدنی بود. شور و هیجان دانش آموزان هم برای فروش و هم برای خرید روزنامه ی مدرسه ای لحظات بسیار با شکوه و غرورآفرینی در حیاط مدرسه به وجود آورده بود, که این خود انگیزه برای چاپ شماره های بعدی روزنامه مدرسه ای را دوصد چندان کرد.

فواید این فعالیت به شرح ذیل می باشد:

ـ دانش‌آموز احساس می‌کند وجود دارد.

ـ دانش‌آموز فرصتی برای نشان دادن خویشتن پیدا می‌کند.

ـ خلاقیت‌ها فرصت رشد پیدا می‌کنند.

ـ بهترین فرصت برای یادگیری‌های متعدد و متنوع همچون هنر، صنعت و غیره است.

ـ فرصتی است که دانش‌آموز ارتباطات انسانی و کارهای جمعی را یاد بگیرد، حق و وظیفه را بیاموزد و تمرین و تجربه کند.

ـ فرصتی است برای دانش‌آموز تا آموخته‌های خود را در میدان زندگی و عمل به کار گیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *