گزارش تصویری از مراحل باسازی مکان جدید دبستان از جمله پاکسازی محیط ، تعمیرات و باسازی حیاط و سازه و همچنین تعویض لوله کشی های آب ، فاضلاب و سیستم گرمایشی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *