مکان جدید مجتمع آموزشی فروغ دانش در طول تابستان با فعالیت های شبانه روزی مسئولین دبستان برای سال جدید تحصیلی مهیا می شود . در ادامه تصاویری از نصب سیستم های سرمایشی و رنگ آمیزی محیط و کلاس های دبستان را مشاهده می فرمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *