دانش آموزان پایه ششم دبستان فروغ دانش با حضور مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان جناب حاج آقا قاسمی و ریاست محترم آموزش و پرورش جناب آقای دکتر مرزبند از مرکز تیزهوشان بازدید کردند. در این بازدید مدیر محترم مرکز ضمن خیرمقدم و تبیین مرکز تیزهوشان شرایط قبولی و ادامه تحصیل در این مرکز را برای دانش آموزان بیان نموده اند. در ادامه دانش آموزان از مراکز آزمایشگاهی و کتابخانه این مرکز بازدید بعمل آوردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *