هفته معرفی مشاغل, که هر ساله در هفته ی اول اردیبهشت ماه در مدارس برگزار می گردد, فرصت مغتنمی است تا دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی با مشاغل گوناگون و لزوم آنها در جامعه آشنا شوند. آشنایی با مشاغل مختلف این امکان را به دانش آموزان می دهد تا متناسب با استعداد, توانایی, رغبت, هوش و علائق خود نسبت به انتخاب رشته ی تحصیلی مناسب که منجر به انتخاب شغل مورد علاقه ی آنها می شود, اقدام نمایند به همین منظور همزمان با هفته مشاغل دانش آموزان دبستان فروغ دانش از مرکز نمایشگاه های تخصصی آمل بازدید کردند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *