دانش آموزان منتخب شرکت کننده در آزمون کانگورو در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گواهینامه های کشوری خود را با حضور موسس مدرسه حاج اقا یزدان نجات تحویل گرفتند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *