افتخار آفرینی دانش آموزان پایه ششم دبستان پسرانه فروغ دانش در مرحله اول المپیاد علوم
به ترتیب از راست به چپ

-سورنا کاظمی : نفر اول المپیاد علوم کشور
-فرنود غلام پور : نفر چهارم المپیاد علوم در سطح شهرستان
-علی حسینیان : نفر هفتم المپیاد علوم در سطح شهرستان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *