کسب رتبه های برتر المپیاد ریاضی مبتکران پایه پنجم دبستان در شهرستان آمل

افتخار آفرینان :
کسب رتبه اول شهر توسط دانش آموز امیررضا اکبری
کسب رتبه برترشهر توسط دانش آموز ایلیا رحیمی
کسب رتبه برترشهر توسط دانش آموز طاها باغبان
کسب رتبه برترشهر توسط دانش آموز ابوالفضل کاظمی پور
کسب رتبه برترشهر توسط دانش آموز پوریا شریفی
کسب رتبه برترشهر توسط دانش آموز سبحان مسعود زاده
کسب رتبه برترشهر توسط دانش آموز امیرسبحان علیزاده
کسب رتبه برترشهر توسط دانش آموز سبحان سلطانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *